Call for papers

Van 22 tot en met 24 januari 2020 organiseert de Universiteit Gent de 9e editie van de Nederlands-Vlaamse Slavistendagen.

De Slavistendagen openen met een publiekslezing door musicoloog Francis Maes, de auteur van Geschiedenis van de Russische muziek. Van Glinka tot Sjostakovitsj, op woensdagavond 22 januari, gevolgd door een receptie. Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari volgt er een mix van presentaties en rondetafelgesprekken.

 

Voorstellen voor presentaties en rondetafelgesprekken kunnen worden ingediend door iedereen die actief is op het gebied van Slavistiek en Oost-Europakunde of binnen een andere discipline met focus op Oost-Europa in de breedste zin van het woord.

Presentaties: behalve ‘klassieke’ papers (25 minuten) verwelkomen we ook ‘verkennende’ presentaties (15 minuten) over lopend of nog op te starten onderzoek, onderwijs of dienstverlening.

Rondetafelgesprekken: panels bestaan uit minstens 3 en maximaal 4 sprekers die een centraal thema vanuit verschillende hoeken belichten. Eén spreker dient ook de rol van voorzitter op zich te nemen. Ook voor de rondetafelgesprekken komen onderzoek, onderwijs en dienstverlening in aanmerking.

Masterstudenten en jonge onderzoekers worden extra aangemoedigd om zich aan te melden.

De voertalen zijn Nederlands en Engels.

 

Voorstellen van 300 woorden (voor presentaties én rondetafelgesprekken) dienen ons ten laatste op 7 november te bereiken via slavistiek@ugent.be. Gelieve bij het abstract steeds de naam van de spreker(s), een titel, het type van de bijdrage (‘klassieke’ paper, verkennende presentatie of rondetafelgesprek) en focus (onderzoek, onderwijs of dienstverlening) aan te geven.

Wie geen presentatie wenst te geven, is uiteraard ook van harte welkom en wordt vriendelijk uitgenodigd zich te registreren als toehoorder via hetzelfde adres. Later registreren kan ook, via de website.

 

Een gedetailleerd programma volgt in november. Deelname is gratis, maar voor het diner op donderdagavond vragen we een bijdrage van €25,00 per persoon. Praktische informatie over hotels, vervoer e.d.m. is binnenkort te vinden op deze website.